Generieke Reminyl(Galantamine) verbetert de werking van de zenuwcellen in de hersenen. Het werkt door de afbraak van een chemische stof genaamd acetylcholine (aa ce til GO line) te voorkomen. Mensen met dementie hebben normaal gezien een lager gehalte van deze chemische stof, welke belangrijk is voor processen met betrekking tot het geheugen, het denkvermogen en de redenering. Galantamine wordt gebruikt om milde tot matige dementie te behandelen die veroorzaakt wordt door Alzheimer.

Pakket Prijs Per pil Besparingen Bestelling
4mg × 10 tablet € 20.68 € 2.07 Per pil
4mg × 20 tablet € 33.12 € 1.66 Per pil € 8.25
4mg × 30 tablet € 45.55 € 1.52 Per pil € 16.50
4mg × 60 tablet € 82.86 € 1.38 Per pil € 41.24
4mg × 90 tablet € 120.16 € 1.34 Per pil € 65.99
4mg × 120 tablet € 157.47 € 1.31 Per pil € 90.73
 • GRATIS AirMail verzending
4mg × 180 tablet € 223.79 € 1.24 Per pil € 148.52
 • GRATIS AirMail verzending
Pakket Prijs Per pil Besparingen Bestelling
8mg × 10 tablet € 37.26 € 3.73 Per pil
8mg × 20 tablet € 57.99 € 2.90 Per pil € 16.54
8mg × 30 tablet € 74.57 € 2.49 Per pil € 37.22
8mg × 60 tablet € 145.03 € 2.42 Per pil € 78.55
 • GRATIS AirMail verzending
8mg × 90 tablet € 215.50 € 2.39 Per pil € 119.87
 • GRATIS AirMail verzending
8mg × 120 tablet € 265.24 € 2.21 Per pil € 181.92
 • GRATIS AirMail verzending
8mg × 180 tablet € 373.01 € 2.07 Per pil € 297.74
 • GRATIS AirMail verzending

Galantamine

Wat is dit voor medicijn?

GALANTAMINE verbetert de werking van de zenuwcellen in de hersenen. Het werkt door de afbraak van een chemische stof genaamd acetylcholine (aa ce til GO line) te voorkomen. Mensen met dementie hebben normaal gezien een lager gehalte van deze chemische stof, welke belangrijk is voor processen met betrekking tot het geheugen, het denkvermogen en de redenering. Galantamine wordt gebruikt om milde tot matige dementie te behandelen die veroorzaakt wordt door Alzheimer. Galantamine mag ook worden gebruikt voor doeleinden die niet beschreven staan in deze medische handleiding.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik het medicijn precies zoals voorgeschreven door uw arts. Gebruik het niet in grotere of kleinere hoeveelheden, of voor een langere periode dan is aangeraden. Volg de aanwijzingen op het etiket van de apotheek.

Uw arts kan af en toe uw dosis aanpassen om er zeker van te zijn dat u de beste resultaten krijgt.

De galantamine met verlengde afgifte wordt normaal gezien eenmaal per dag in de ochtend genomen. Desalniettemin, volg de aanwijzingen van uw arts.

De galantamine kort werkende tablet, en de galantamine orale oplossing (vloeistof) worden normaal gesproken twee maal per dag gegeven bij maaltijden. Desalniettemin, volg de aanwijzingen van uw arts.

De galantamine verlengde afgifte capsule werkt het beste wanneer u het inneemt met voedsel.

De verlengde afgifte capsules niet verbrijzelen, kauwen, breken of openen. Slik het in zijn geheel door. Het breken of openen van de pil kan er voor zorgen dat er teveel van het medicijn in één keer wordt afgegeven.

Meet de vloeistof alleen met het bijgeleverde speciale doseringsapparatuur. Giet het medicijn in een 80 tot 100 milliliter niet alcoholisch drankje. Roer goed en drink alles meteen op. Spoel het doseringsapparaat na elk gebruik af met water.

De vloeibare vorm van dit medicijn wordt met instructies geleverd voor de patiënt voor veilig en effectief gebruik. Volg deze aanwijzingen met zorg op. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheek.

Neem galantamine met een vol glas water. Drink dagelijks 6 tot 8 volle glazen water om uitdroging te voorkomen tijdens het gebruik van dit medicijn.

Wanneer u een operatie nodig heeft, vertel dan ruim van te voren aan de chirurg dat u galantamine gebruikt. Het is mogelijk dat u de inname van het medicijn voor een bepaalde periode moet onderbreken.

Als u om welke reden dan ook gestopt bent met het innemen van galantamine, overleg dan met uw arts voordat u weer herbegint met het innemen. Het zou namelijk kunnen zijn dat u met een lagere dosis moet starten.

Bewaar op kamertemperatuur uit de buurt van vocht een hitte. Laat de vloeistof niet bevriezen.

Wat moet ik tegen mijn zorgverlener zeggen voordat ik dit medicijn neem?

U mag galantamine niet gebruiken wanneer u er allergisch voor bent.

Om er zeker van te zijn dat u galantamine veilig kunt gebruiken dient u uw arts in te lichten wanneer u één van de volgende aandoeningen heeft:

 • problemen met urineren;
 • hartfalen of een hartritmestoornis;
 • een geschiedenis van maagzweren of maagbloedingen;
 • stuipen of epilepsie;
 • nierfalen;
 • leverfalen; of
 • een geschiedenis van astma of chronische obstructieve longziekten (COPD).

RIVM zwangerschapsclassificatie B. Er wordt niet verwacht dat galantamine schade kan toebrengen aan een ongeboren baby. Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of galantamine in de borstvoeding terecht komt of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder het te melden aan uw arts wanneer u borstvoeding geeft.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de gemiste dosis in zodra u het zich herinnert. Sla de gemiste dosis over wanneer het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de gemiste dosis te compenseren.

Wat gebeurt er als ik een overdosis neem?

Ga naar de eerste hulp of neem contact op met het vergiftigingencentrum 030 274 88 88.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn: ernstige misselijkheid, overgeven, buikkrampen, spierzwakte of spasmen, waterige ogen, kwijlen, veelvuldig plassen of darmbeweging, transpireren, lage hartslag, licht gevoel in het hoofd of flauwvallen en stuipen (toevallen).

Wat moet ik vermijden wanneer ik galantamine gebruik?

Dit medicijn kan uw denken of reacties aantasten. Voorzichtigheid is geboden wanneer u aan het rijden bent of iets doet waarbij u alert moet zijn.

Wat kan een wisselwerking veroorzaken met dit medicijn?

Vertel uw arts welke medicijnen u nog meer gebruikt, vooral in geval van de volgende medicijnen:

 • donepezil (Aricept);
 • erythromycine (Erythrocine, Erythroforte, Benzamycin, Acneryne, Aknemycin, Inderm, Stimycine, Zineryt);
 • ketoconazol (Nizoral);
 • paroxetine (Seroxat);
 • rivastigmine (Exelon);
 • atropine (Atreza, Sal-Tropine), belladonna (Donnatal, en anderen), dimenhydrinaat (Dramamine), of scopolamine (Scopoderm);
 • blaas of urineweg medicijnen zoals darifenacine (Emselex), flavoxaat (Urispas), oxybutynine (Ditropan, Dridase, Kentera e.a.), tolterodine (Detrusitol) of solifenacine (Vesicare);
 • luchtwegverijders zoals ipratropium (Atrovent) or tiotropium (Spiriva);
 • medicijnen voor het prikkelbare darmsyndroom zoals hyoscyamine Hyomax)of propantheline (Pro-Banthine);
 • NSAID´s (afkorting voor non-steroidal anti-inflammatory drugs’ zoals ibuprofen (Advil, Nurofen), naproxen (Aleve, Naproflam, Naprosyne), celecoxib (Celebrex), diclofenac (Arthrotec, Cataflam, Voltaren, Naclof, Diclon, Voltarol), indomethacine (Dolcidium, Indocid, Indocid I.V., Dolcidium, Luiflex, Indocollyre), meloxicam (Mobic) en anderen, of medicijnen tegen maagzweer zoals glycopyrrolaat (Robinul).

Deze lijst is niet compleet en andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met galantamine. Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Hieronder vallen voorgeschreven medicijnen, over de toonbank medicijnen, vitamines en kruiden producten. Begin niet met een nieuwe medicatie zonder dit te melden aan uw arts. Houd een lijst bij met al uw medicijnen en laat dit aan de zorgverlener zien die u behandelt.

Waar moet ik op letten wanneer ik dit medicijn gebruik?

Voordat u begint met het innemen van galantamine moet u aan uw arts vertellen indien u problemen heeft met plassen, hartfalen, hartritmestoornissen, maagzweren of maagbloedingen, stuipaandoeningen, leverfalen, of astma.

Stop met het gebruik van galantamine en bel meteen uw arts wanneer u pijn in de borst heeft of lage hartslag, bloed in uw stoelgang, bloed ophoesten, minder plassen, zwakte, verwarring, extreme dorst of warme en droge huid.

Er zijn veel andere medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben op galantamine. Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Hieronder vallen voorgeschreven medicijnen, over de toonbank medicijnen, vitamines en kruiden producten. Begin niet met een nieuwe medicatie zonder dit te melden aan uw arts.

Wanneer u een operatie nodig heeft, vertel dan ruim van te voren aan de chirurg dat u galantamine gebruikt. Het is mogelijk dat u de inname van het medicijn voor een bepaalde periode moet onderbreken.

Als u om welke reden dan ook gestopt met het innemen van galantamine overleg dan met uw arts voordat u weer herbegint met het innemen. Het zou namelijk kunnen zijn dat u met een lagere dosis moet starten.

Dit medicijn kan uw denken of reacties aantasten. Voorzichtigheid is geboden indien u een voertuig moet besturen, of indien u iets dient te doen waarbij u alert moet zijn.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen van dit medicijn?

Ga naar de eerste hulp wanneer u één van de volgende tekenen heeft van een allergische reactie: galbulten, ademhalingsmoeilijkheden, opzwellen van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Stop met het gebruik van galantamine en bel meteen uw arts wanneer u ernstige bijwerkingen heeft zoals:

 • pijn in de borst, lage hartslag;
 • het gevoel heeft dat u flauw kunt vallen
 • bloed in uw urine of stoelgang;
 • bloed ophoesten of overgeven wat lijkt op koffiedik;
 • pijnlijk of moeilijk plassen;
 • minder plassen dan normaal of helemaal niet;
 • zwakte, verwarring, toegenomen transpireren, extreme dorst, warme en droge huid; of
 • misselijkheid, pijn in de bovenbuik, jeuk, vermindering van de eetlust, donkere urine, klei-kleurige stoelgang, geelzucht (geelkleuring van de huid of ogen).

Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn:

 • vermoeidheid, duizeligheid of slaperig;
 • hoofdpijn, wazig zicht, loopneus;
 • depressie, slaapstoornis (insomnia);
 • misselijkheid, overgeven, buikpijn, vermindering van de eetlust;
 • gewichtsverlies; of
 • ongewone en onplezierige smaak in uw mond.

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en er kunnen anderen voorkomen. Bel met uw arts of apotheek voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan het Lareb via het meldingsformulier op de website https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx.

Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Wacht even,u bent uw kortingscode vergeten!
×