Generieke Xeloda(Capecitabine) is een antimetaboliet. Het werkt door de productie van eiwitten te verstoren die nodig zijn voor de groei en reproductie van kankercellen. Het behandelt bij sommige patiënten bepaalde soorten borstkanker, darmkanker of colorectale kanker.

Pakket Prijs Per pil Besparingen Bestelling
500mg × 10 tablet € 188.12 € 18.81 Per pil
 • GRATIS AirMail verzending
500mg × 20 tablet € 359.92 € 18.00 Per pil € 16.32
 • GRATIS AirMail verzending
500mg × 30 tablet € 482.64 € 16.09 Per pil € 81.73
 • GRATIS AirMail verzending

Capecitabine

Wat is dit voor medicijn?

CAPECITABINE is een antimetaboliet. Het werkt door de productie van eiwitten te verstoren die nodig zijn voor de groei en reproductie van kankercellen. Het behandelt bij sommige patiënten bepaalde soorten borstkanker, darmkanker of colorectale kanker. Het kan apart worden gebruikt of in een aantal gevallen met andere medicijnen.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik capecitabine zoals is voorgeschreven door uw arts. Controleer het etiket op het medicijn voor de precieze dosering.

 • Er is een aanvullende patiënten brochure beschikbaar bij capecitabine. Praat met uw apotheker als u vragen heeft over deze informatie.
 • Neem capecitabine in met voedsel of binnen 30 minuten na een maaltijd.
 • Slik capecitabine in zijn geheel door met water. De pil niet breken, verbrijzelen of kauwen voordat u het doorslikt.
 • Het is aan te raden om handschoenen en een veiligheidsbril te gebruiken om blootstelling te voorkomen mocht de tablet breken. Wanneer poeder van een gebroken tablet in contact komt met de huid, dient u de huid meteen te wassen met water en zeep. Wanneer de poeder in contact komt met uw mond, neus of ogen, spoel dan zeer goed met water.
 • Wanneer u een dosis van capecitabine vergeet, sla dan de gemiste dosis over en ga door met uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijkertijd. Raadpleeg uw arts wanneer u een dosis mist.

Stel alle vragen die u kunt hebben over het gebruik van capecitabine aan uw zorgverlener.

Wat moet ik tegen mijn zorgverlener zeggen voordat ik dit medicijn neem?

 • Capecitabine kan duizeligheid veroorzaken. Dit effect kan erger zijn wanneer u het met alcohol inneemt of samen met bepaalde medicijnen. Gebruik capecitabine met voorzorg. Ga niet rijden en voer geen mogelijk onveilige taken uit totdat u weet hoe u erop reageert.
 • Capecitabine kan het vermogen van uw lichaam om een infectie af te weren verlagen. Vermijd contact met mensen die verkouden zijn of een infectie hebben. Raak uw ogen of de binnenkant van uw mond niet aan tenzij u eerst uw handen grondig heeft gewassen. Raadpleeg uw arts wanneer u symptomen opmerkt van een infectie zoals koorts, keelpijn, uitslag of rillingen.
 • Capecitabine kan het aantal bloedstollingscellen (bloedplaatjes) in uw bloed verminderen. Vermijd activiteiten die blauwe plekken of verwonding kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw arts bij ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen.
 • Vermijd vaccinatie met levende virus vaccins (bv. mazelen, de bof, orale polio) terwijl u capecitabine gebruikt. Vaccinaties kunnen minder effectief zijn.
 • Vertel uw arts of tandarts dat u capecitabine gebruikt voordat u medische of tandheelkundige zorg of noodhulp ontvangt of een operatie moet ondergaan.
 • Laboratorium onderzoeken, waaronder een volledig bloedonderzoek en bloed elektrolyt kunnen worden uitgevoerd terwijl u capecitabine neemt. Deze tests kunnen worden gebruikt om uw aandoening in de gaten te houden of te controleren op bijwerkingen. Zorg ervoor dat u alle afspraken bij de arts of laboratorium nakomt.
 • Bespreek een effectieve manier van geboortebeperking met uw arts terwijl u capecitabine neemt.
 • Gebruik capecitabine met voorzorg bij OUDEREN; zij kunnen gevoeliger zijn voor de effecten, in het bijzonder misselijkheid; overgeven; diarree en pijn; roodheid en zwelling van de handen of voeten.
 • Capecitabine moet uiterst voorzichtig aan KINDEREN worden gegeven; veiligheid en effectiviteit bij kinderen is niet bevestigd.
 • ZWANGERSCHAP en BORSTVOEDING: Capecitabine heeft aangetoond dat het schadelijk is voor de foetus. Raak niet zwanger terwijl u het neemt. Bespreek een effectieve manier van geboortebeperking met uw arts terwijl u capecitabine neemt. Neem contact op met uw arts wanneer u vermoedt dat u zwanger bent. U moet de voordelen en risico’s bespreken van het nemen van capecitabine terwijl u zwanger bent. Er is niet bekend of capecitabine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Geef geen borstvoeding wanneer u capecitabine neemt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de gemiste dosis zodra u het zich herinnert. Sla de gemiste dosis over wanneer het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de gemiste dosis goed te maken.

Wat gebeurt er als ik een overdosis neem?

Ga naar de eerste hulp of bel met het vergiftigingencentrum. Symptomen omvatten onder andere: diarree, misselijkheid, maag irritatie en bloeding, overgeven.

Waar moet ik op letten wanneer ik dit medicijn gebruik?

Sommige medische aandoening kunnen een wisselwerking hebben met capecitabine. Bespreek enige medische aandoeningen met uw arts of apotheek, helemaal wanneer één of meer van het volgende op u van toepassing is:

 • Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft;
 • Als u voorgeschreven medicijnen (in het bijzonder bloedverdunners), niet voorgeschreven medicijnen, kruiden preparaat of dieet supplementen (vitamine E, aspirine, ibuprofen, naproxen) neemt.
 • Als u allergieën heeft voor medicijnen, voedsel of andere substanties.
 • Als u een geschiedenis heeft van hart-, nier- of leverproblemen, problemen met het beenmerg of pijn, roodheid, zwelling, tintelingen of gevoeligheid van de handpalmen of voetzolen (hand en voet syndromen).
 • Als u last heeft van misselijkheid, overgeven, diarree, ontstekingen of zweren in de mond of een infectie.
 • Als u chemotherapie of radiatie therapie ondergaat of als u foliumzuur gebruikt of vitaminen met foliumzuur.

Sommige MEDICIJNEN KUNNEN EEN WISSELWERKING HEBBEN met capecitabine. Raadpleeg uw zorgverlener wanneer u andere medicijnen gebruikt, helemaal één van de volgende:

 • Anticoagulantia (bv. warfarin) omdat het risico op bloedingen verhoogd kan zijn door capecitabine
 • Leucovorine omdat het risico op ernstige darmproblemen, diarree en uitdroging kan toenemen.
 • Hydantoïne (bv. fenytoïne) omdat hun bijwerkingen versterkt kunnen worden door capecitabine.

Dit hoeft geen volledige lijst van wisselwerkingen te zijn die kunnen voorkomen. Overleg met uw zorgverlener of capecitabine wisselwerkingen kunnen hebben met andere medicijnen die u gebruikt. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u met elk medicijn begint, stopt of de dosis aanpast.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen van dit medicijn?

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven maar veel mensen hebben geen, of kleine bijwerkingen. Overleg met uw arts wanneer één van deze MEEST VOORKOMENDE bijwerkingen aanhouden of hinderlijk worden.

Rugpijn, gewrichtspijn of spierpijn; verstopping; duizeligheid; oogirritatie; hoofdpijn; jeukende of droge huid; verlies van eetlust; lichte misselijkheid; overgeven of diarree; buikpijn; verandering in smaak; vermoeidheid; moeite met slapen; maagklachten; zwakte.

Zoek meteen medische hulp wanneer de volgende ERNSTIGE bijwerkingen voorkomen:

Ernstige allergische reacties (uitslag; gordelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; druk op de borst; zwellen van de mond, gezicht, lippen of tong); zwarte, teerachtige stoelgang; bloederige diarree; pijn in de borst, kaak of linkerarm; afgenomen hoeveelheid urine; verkleurde huid; droge mond of ogen; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts hoger dan 38 graden C, rillingen of keelpijn; haarverlies; meer dorst; pijn of zwelling in de benen; matige tot ernstige misselijkheid, overgeven of diarree; stemmingswisselingen, (bv. depressie); nagelproblemen; gevoelloosheid in een arm of been; doof gevoel, pijn, tintelingen, blaren, zwellen of roodheid van de handpalmen of voetzolen; pijn, roodheid, zwellingen of zweren in de mond of keel; aanhoudende hoest of piepend ademen; kortademigheid; plotselinge, ernstige hoofdpijn of overgeven; zwellingen in de benen, enkels of voeten; ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken; ongebruikelijke vermoeidheid of zwakte; veranderingen van het zicht; geel kleuren van de ogen of huid.

Dit is geen volledige lijst van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Als u vragen heeft over bijwerkingen neem dan contact op met uw zorgverlener.

Het juist bewaren van capecitabine:

Bewaar capecitabine op 25 graden C. Kortstondige opslag bij temperaturen tussen de 15 en 30 graden C is toegestaan. Uit de buurt van hitte, vocht en licht bewaren. Bewaar niet in de badkamer. Houd capecitabine buiten bereik van kinderen en weg van huisdieren.

Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Wacht even,u bent uw kortingscode vergeten!
×